Home 2022-11-29T12:59:16+00:00

 

HERDENKING BOMBARDEMENT VAN 22 FEB 1944

Bij herdenkingen staan we vooral stil bij wat er is gebeurd. Maar bijna nooit staan we stil bij het moment vlak vóór het toeslaan van het noodlot. In de avond van 21 februari staan we stil bij het moment dat deze mensen nog bij ons waren en dat de stad nog heel was. Ze wisten niet wat hen te wachten stond en hadden dromen voor zichzelf en voor hun kinderen. Dat moment van hoop en dromen op de maandagavond 21 februari 1944 laten we niet verloren gaan.

In 2019 hebben tientallen koren en muziekgezelschappen aan de vooravond van de 75e herdenking van het bombardement 22 februari op de binnenstad van Nijmegen meegedaan aan een unieke herdenking. In de binnenstad langs de brandgrens van het bombardement, langs de markeringen van de 800 doden werd er gezongen. Op die 21 februari stonden we in de avond stil bij de levens, de dromen van al die slachtoffers. Op die 21 februari 1944 zag immers iedereen nog een toekomst voor zich, hoopten ook op een snelle bevrijding.

De avond in 2019 van Leven, hoop en toekomst was een bijzonder succes. Vele duizenden mensen  kwamen er op af. We hebben het destijds niet als een ‘event’ opgezet. Maar vooral als een moment van bewustwording. Hardlopers zorgden die avond ook voor een stad vol licht.

Na afloop, ook nog in de maanden daarna kregen we veel vragen : zullen we dit herhalen.

Corona maakte dit de afgelopen jaren moeilijk. Maar in 2022 hebben we wel uit de klokken van de Stevenskerk muziek van hoop laten spelen op de 21e februari en hebben we met bovenstaande korte film toch Brandgrens024 in het licht gezet.

 ////////

IN FEBRUARI 2023 WILLEN WE OPNIEUW EEN MOMENT VAN HOOP CREËREN.

Bescheidener van vorm dan in 2019. In 2024 bij de tachtigste herdenking van het verwoestende bombardement – in 23 seconden werd het stadshart weggevaagd; 800 doden, duizenden gewonden – willen we wel ‘groots’ stilstaan bij deze pijn en de weggevaagde dromen. We denken al na over diverse plannen voor die dag.

Nu op 21 februari  2023 willen we in de Molenstraatskerk en de Stevenskerk liedjes van hoop, van kracht laten horen. Tussen 19.00 en 21.00 uur. Diverse koren hebben zich al aangemeld. Ook lopen hardlopers met licht door de stad.  We willen ook een tocht maken van de Molenstraatskerk naar de Stevenskerk. 79 jaar geleden was het ook carnaval net als in februari 2023. Juist op dat carnaval kwamen in 1944 ook mensen bewust naar Nijmegen. Sommigen werden helaas door de bommen getroffen.

 ////////

De lijst met namen en locaties kan je hier vinden.
De komende tijd gaan we de brandgrens route met markeringen weer nalopen. Door werk in de binnenstad, veel zwaar vrachtverkeer verdwijnen soms plaatjes. Die zullen we dus gaan herplaatsen.

Info@brandgrens024.nl

foto’s: Paul Rapp

Button Sponsoren

Button Meer Informatie

Button Met Dank Aan

In het kort
Op dinsdag 22 februari 1944, exact om 13:28 uur, wierpen Amerikaanse vliegtuigen na een mislukte missie boven Duitsland op hun terugweg hun bommen uit boven Nijmegen. Ze maakten die 22e februari fatale inschattingsfouten. De jonge vliegers wisten niet goed waar ze zich bevonden, boven Duits of Nederlands grondgebied? Bijna achthonderd doden en duizenden gewonden waren de trieste balans van hun actie. Het historisch stadshart van Nijmegen was in een klap weggevaagd.

We hebben vanaf medio 2017 de Brandgrens van het Bombardement op Nijmegen zichtbaar gemarkeerd in het centrum van de stad. Dit hebben we gedaan door maar liefst 800 subtiele metalen plaatjes vast te zetten in de grond. De herinneringsplaatjes zijn allemaal voorzien van een naam van een slachtoffer. De kleine ronde plaatjes in het stratenpatroon verwijzen direct naar het bombardement. Ze trekken de aandacht doordat ze licht glinsteren in het licht.

Het project is vooral gedragen door de Nijmegenaren zelf. De gemeente Nijmegen heeft een kleine bijdrage gegeven. De brandgrens is vooral gerealiseerd met behulp van stadsgenoten.
U kunt dit project nog steeds omarmen. Symbolisch kunt u een heel of een gedeelte van een herinneringsplaatje van de brandgrens sponsoren. Een heel herdenkingsplaatje inclusief plaatsen kost 60 euro, maar u kunt bijvoorbeeld ook een half of een kwart sponsoren (30 of 15 euro). Elke bijdrage is welkom ook vanwege het onderhoud in de toekomst.
Er zijn twee manieren om te sponsoren (zie kopje sponsoren! of hoe werkt het?) voor meer informatie. Voor het brandgrensproject werken we samen met de Stichting Oorlogsdoden Nijmegen (onderdeel van het Stedelijk 4&5 mei Comité Nijmegen).

Dit brandgrensproject is een initiatief van Bregje Jaspers.
Zij lanceerde in 2014 al een wandelboekje Brandhaarden Bombardement, Nijmegen  22 februari 1944 en een wandelboekje Brandhaarden Bevrijding, Nijmegen september 1944. Ze maakte ook een foto-expositie Nijmegen, Toen en Nu 1944-2014. Ze was in 2017 de ontwerper  van de expositie Bommen op Burgers in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. In 2019 was ze betrokken bij de bijzondere herdenking langs de brandgrens.