Home 2018-11-13T15:13:39+00:00

STILSTAAN BIJ LEVEN, HOOP EN TOEKOMST

Op 22 februari 2019 is het 75 jaar geleden dat het stadshart van Nijmegen door Amerikaanse bommen werd verwoest. Het kostte bijna 800 mensen het leven en er vielen ook vele honderden gewonden. In dit bijzondere herdenkingsjaar willen we extra stilstaan bij die noodlottige 22 februari in 1944.

Diverse organisaties hebben zich voor de zomer verbonden om een programma samen te stellen.
De komende maanden wordt aan de uitwerking gewerkt.

We gaan op donderdagavond 21 februari 2019 bij elk herinneringsplaatje in het stadscentrum stil staan met lichtjes. Een kwartier lang, vanaf 20:00 uur, komt dan de brandgrens tot leven. Hardlopers rennen met fakkels langs de brandgrens. Er worden op een reeks plekken verhalen verteld over de omgekomen Nijmegenaren. Vertellers dragen gedichten voor over het leven. Diverse muzikanten spelen ook langs de brandgrens. Er hebben zich medio november al ruim 30 muziekgroepen (waaronder 17 koren) aangemeld. Aan het slot komen we samen in Museum Het Valkhof, waar dan twee exposities zijn over de oorlog.

Wie ook bij de brandgrens wil staan op 21 februari 2019, wie een verhaal wil vertellen of een gedicht wil voordragen, wie een lied wil zingen of muziek wil maken kan zich nu bij ons aanmelden.

ROBJASPERS@BRANDGRENS024.NL

 

Er is veel gevraagd naar een lijst met alle namen van de slachtoffers en de locaties van de markeringen. Op de website staat nu een voorlopige lijst die kan je hier vinden. Er zijn wel enkele wijzigingen geweest. De definitieve lijst volgt.
Het afgelopen jaar hebben we verschillende plaatjes moeten vervangen die stuk waren en dat doen we nog steeds als we weer enkele plaatjes missen.

Button Sponsoren

Button Meer Informatie

Button Met Dank Aan

In het kort
Op dinsdag 22 februari 1944, exact om 13:28 uur, wierpen Amerikaanse vliegtuigen na een mislukte missie boven Duitsland op hun terugweg hun bommen uit boven Nijmegen. Ze maakten die 22e februari fatale inschattingsfouten. De jonge vliegers wisten niet goed waar ze zich bevonden, boven Duits of Nederlands grondgebied? Bijna achthonderd doden en duizenden gewonden waren de trieste balans van hun actie. Het historisch stadshart van Nijmegen was in een klap weggevaagd.

We hebben vanaf medio 2017 de Brandgrens van het Bombardement op Nijmegen zichtbaar gemarkeerd in het centrum van de stad. Dit hebben we gedaan door maar liefst 800 subtiele metalen plaatjes vast te zetten in de grond. De herinneringsplaatjes zijn allemaal voorzien van een naam van een slachtoffer. De kleine ronde plaatjes in het stratenpatroon verwijzen direct naar het bombardement. Ze trekken de aandacht doordat ze licht glinsteren in het licht.

Het project is vooral gedragen door de Nijmegenaren zelf. De gemeente Nijmegen heeft een kleine bijdrage gegeven. De brandgrens is vooral gerealiseerd met behulp van stadsgenoten.
U kunt dit project nog steeds omarmen. Symbolisch kunt u een heel of een gedeelte van een herinneringsplaatje van de brandgrens sponsoren. Een heel herdenkingsplaatje inclusief plaatsen kost 60 euro, maar u kunt bijvoorbeeld ook een half of een kwart sponsoren (30 of 15 euro). Elke bijdrage is welkom ook vanwege het onderhoud in de toekomst.
Er zijn twee manieren om te sponsoren (zie kopje sponsoren! of hoe werkt het?) voor meer informatie. Voor het brandgrensproject werken we samen met de Stichting Oorlogsdoden Nijmegen (onderdeel van het Stedelijk 4&5 mei Comité Nijmegen).

Dit brandgrensproject is een initiatief van Bregje Jaspers.
Zij lanceerde in 2014 al een wandelboekje Brandhaarden Bombardement, Nijmegen  22 februari 1944 en een wandelboekje Brandhaarden Bevrijding, Nijmegen september 1944. Ze maakte ook een foto-expositie Nijmegen, Toen en Nu 1944-2014. Ze was in 2017 de ontwerper  van de expositie Bommen op Burgers in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Nu is ze ook betrokken bij de bijzondere herdenking in 2019.